IYD

IYD is door mij opgericht op 1 juni 2016. En is ontstaan vanuit mijn wens anderen mee te nemen in de positieve effecten van Yoga. Yoga werd voorheen vaak als zweverig betiteld. Maar die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Yoga neemt steeds meer toe in populariteit en er zijn ook steeds meer Yogavormen te beoefenen. Dit doordat men steeds meer gaat inzien dat Yoga vele voordelen biedt. Yoga biedt voordelen op lichamelijk, geestelijk én spiritueel gebied. Dat Yoga vele voordelen biedt blijkt ook steeds meer uit de uitkomsten van onderzoeken naar Yoga. Maar ik zou je vooral willen uitnodigen dit zelf te komen ervaren. Vaak wordt nog gedacht dat men heel lenig moet zijn om aan Yoga mee te kunnen doen. Dit is een misvatting. Yoga is juist heel toegankelijk en een ieder kan meedoen op zijn of haar eigen niveau. Uiteindelijk zul je er wel leniger en soepeler van worden. De naam IYD, INTO-YOGA DOKKUM, is ontstaan vanuit de gedachte dat ik wil uitstralen wat Yoga voor mij betekent. Yoga is voor mij zó van deze tijd. Juist nu, nu we allen het voelen een beetje kwijt raken/zijn geraakt. En Yoga moet je ervaren, om er de vruchten van te kunnen plukken. Vandaar ook de naam INTO-YOGA. In Yoga zijn. INTO van er helemaal in zijn, in het voelen, in het waarnemen, aanwezig zijn in je lichaam. En YOGA, dat staat voor verbinding en sluit daar helemaal bij aan.

aansprakelijkheid...

IYD is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen. Bij IYD krijgt u les van een gekwalificeerde docent. Bij de lessen staat kwaliteit voorop. Toch bestaat er de kans dat u tijdens een les een blessure of letsel oploopt. Door deelname aan een les van IYD aanvaardt u dit risico op een blessure en/of letsel.

IYD raadt het volgende aan:

  • Als u niet zeker bent van uw gezondheid en/of u bent zwanger, informeer dan bij uw arts of behandelaar of u er verstandig aan doet yogales te nemen.
  • Meld een eventuele blessure of ongemak voor aanvang van de les.
  • Volg de instructies tijdens de les goed op.
  • Luister goed naar de signalen van uw lichaam en respecteer de grenzen van uw lichaam.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit.
  • Pijn ervaren tijdens de houdingen is niet de intentie.
  • Als u tijdens de les iets niet begrijpt, geef dit aan.

PERSOONSGEGEVENS...

IYD verzamelt persoonsgegevens van haar leden. Dit is nodig voor het bijhouden van haar ledenbestand en voor haar administratie. IYD gaat uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verstrekt nooit gegevens aan derden. IYD houdt zich altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het kan zijn dat IYD de persoonsgegevens van haar leden benut voor het versturen van een nieuwsbrief onder haar leden en het delen van geplande activiteiten, doorgeven van wijzigingen in het lesrooster en  van aangeboden diensten. Als een lid van IYD het ontvangen van nieuwsbrieven of dergelijk niet op prijs stelt, dan kan hij of zij dit per e-mail aan info@into-yoga.nl kenbaar maken.

toepasselijk recht & geschillen beslechting

Op bovenstaande is het Nederlands Recht van toepassing. Bij eventuele geschillen, verband houdende met de diensten van IYD, zullen deze in eerste instantie door IYD zelf worden beslecht. Indien IYD er niet samen uit komt met de melder van het geschil zal een erkende mediator worden ingeschakeld het geschil te beslechten. Als ook dit geen uitkomst biedt zal het geschil worden beslecht bij de Rechtbank te Leeuwarden.