Privacy

IYD verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van IYD en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie.

Bescherming persoonsgegevens

IYD verwerkt de persoonlijk informatie in overeenstemming met de Wet en Regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

IYD gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door u opgegeven persoonlijke informatie. Bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan activiteiten van IYD verzamelt IYD persoonlijke informatie. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van de juiste diensten en het voeren van haar administratie. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt om u als betrokkene op de hoogte te houden van de diensten en activiteiten van IYD. IYD verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden. Als u geen prijs meer stelt op informatie van IYD, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@into-yoga.nl

Beveiliging

IYD heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen voor het beveiligen van uw persoonlijk informatie. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat deze gegevens verloren gaan. Op de website van IYD staan een aantal links naar andere websites. IYD draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. IYD raadt u aan het Privacy Statement van deze websites te lezen.

Vragen

Roept dit privacy beleid vragen bij u op, vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@into-yoga.nl